Huisregels & Algemene   Voorwaarden... 


Goede algemene voorwaarden zijn belangrijk voor webwinkelier en klant. Hier kunt u mijn Algemene Voorwaarden en Huisregels nalezen. Voordat u gaat bestellen, verzoek ik u vriendelijk de voorwaarden aandachtig door te nemen en kennis te nemen van mijn werkwijze. Dit om vervelende situaties te voorkomen.

Als u vragen heeft over de voorwaarden, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Als u een bestelling plaatst of iets laat maken bij Oergeluk.com gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden en de huisregels en is er een overeenkomst tussen mij en u als klant. 

Geüpdatet: 27-11-2023


Huisregels voor de custom made dreads

 

 • Bij het aanvragen van custom made dreads van Oergeluk.com ga je akkoord met de algemene voorwaarden en huisregels.
 • Annuleer je afspraak gelieve minimaal 24 uur van te voren.
 • Kom je niet opdagen op je gemaakte afspraak dan wordt er €20 in rekening gebracht voor mijn gereserveerde tijd.
 • Om de materiaalkosten, maakkosten en de gereserveerde tijd te waarborgen wordt er bij bestellingen van partial dread sets en volledige dreads sets om een aanbetaling gevraagd. Dit is nodig om teleurstellingen van beide kanten te voorkomen en het zomaar afzeggen / annuleren te voorkomen.
 • Na akkoord gaan van de besproken set en als de aanbetaling is gedaan heb je 24 uur bedenktijd. Hierna ga ik aan de slag voor jou en kan je niet meer annuleren en de aanbetaling terug krijgen. Dit omdat ik inkopen doe en mijn tijd in de jou besproken set steek.
 • Bij het toch annuleren of het niet nakomen van de afspraak wordt de aanbetaling in rekening gebracht. Dit om de gemaakte materiaalkosten en maakkosten qua tijd te vergoeden die ik heb moeten maken.
 • Mocht je tussendoor veranderen van gedachte over wat je wil en heb je andere wensen dan de besproken set kunnen hier kosten aan verbonden zitten. Dit i.v.m materiaalkosten en maakkosten qua tijd.
 • De dread-sets vallen niet onder de retourvoorwaarden, dreads worden op maat en aanvraag speciaal voor jou gemaakt, hier door kunnen ze niet opnieuw worden verkocht.
 • Oergeluk.com kan niet aansprakelijk worden gesteld bij verkeerd en/of overmatig gebruik van de producten of wanneer er sprake is van een bepaalde allergie, in welke vorm dan ook. Alle producten worden uitvoerig getest en de productinformatie is dusdanig dat consumenten op de hoogte moeten zijn van dergelijke situaties.
 • Wil je iemand meenemen? Leuk maar laat het mij wel even weten.
 • Huisdieren en kinderen zijn ook gewoon welkom maar laat mij dit ook even weten als ze gezellig meekomen.

 


Algemene voorwaarden 

 

Artikel 1 - Algemeen
1.1. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.

1.2. Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.

1.3  U dient voordat u gaat bestellen de algemene voorwaarden te hebben gelezen. Als u een bestelling plaatst gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

1.4. Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de aankoop van een product, kunt u ons altijd mailen.

1.5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

1.6. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


1.7. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

1.8. Bedenktijd en herroepingsrecht van custom made artikelen zijn hierbij niet geldig. Dit omdat ze voor u persoonlijk gemaakt zijn en niet meer verkoopbaar worden geacht.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Handelsnaam: Oergeluk

Adres: Ulftseweg 37, 7081 AA Gendringen

Telefoonnummer: 06-13366983 

E-mailadres: info@Oergeluk.com

KvK-nummer: 69024820

 

Artikel 3 - Bedenktijd
3.1. U hebt 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Mocht u binnen deze termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het product aan ons retourneren binnen 14 werkdagen, zonder dat u het product zelf hoeft te betalen. U betaalt alleen de retour kosten van het desbetreffende product.  U ontvangt dan een creditfactuur en wordt het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort.

3.2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.


3.3. Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen voorzien te zijn van de volledige originele verpakking en onbeschadigd. Zijn producten dermate beschadigt dat het niet meer kan worden verkocht dan brengen wij het volledige aankoop bedrag in rekening.


3.4. Producten die duidelijk van persoonlijke aard zijn kunnen niet worden geretourneerd. 
Dit geld ook voor de dreads die op aanvraag worden gemaakt.

 

Artikel 4 - Levering en Klachten-regeling

4.1. De uiterste leveringstermijn is 14 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren. 

4.2. Nadat de betaling bij ons binnen is wordt uw product zo snel mogelijk verzonden, dit proberen wij dezelfde dag nog te doen.

4.3. Heeft u een klacht dan is dit erg verveld. U dient dan te stoppen met het gebruik van het product en zo snel mogelijk contact te zoeken. Een klacht dient u schriftelijk in te dienen. Dit kan door een email te sturen naar: info@oergeluk.com

4.4. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven met bewijs foto's van de klacht of gebrek worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

4.5. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

4.7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen, repareren of terug betalen.

4.8. De ondernemer heeft het recht om de producten terug te vragen als hij daar de noodzaak van inziet. Zo kunnen we beter de kwaliteit waarborgen.

4.9. Indien u een verkeerd adres, huisnummer of andere gegevens invult bij uw bestellingen is Oergeluk hiervoor niet aansprakelijk. Wij dragen geen zorg voor een vergoeding of vervanging van het product. Controleer daarom goed uw ingevulde gegevens.

4.10. Wij adviseren altijd een aangetekende verzending voor pakketten boven de €50,-  kies u hier niet voor en uw pakket wordt vermist bij PostNL dan dragen geen zorg voor een vergoeding of vervanging van het product.

 

Artikel 5 - Herroeping en de kosten

5.1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de verzendkosten en retourkosten voor zijn eigen rekening. Dit omdat ik een kleine eenmanszaak ben en geen extra kosten doorbereken in de product prijzen.

5.2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

5.3. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

5.4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.5. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

5.6. Indien de klant na afloop van de in lid 4.4 en 4.5 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht recht. Als het product niet terug is ontvangen door de ondernemer binnen die 14 dagen, is de koop een feit en onomkeerbaar.